Nieuws

wedstrijden: Twentse Recreanten Baancompetitie 2018-2019 marathon
   (04-11-2018)

Aankondiging

Twentse Recreanten Baancompetitie 2018-2019
De afdeling marathon van de KNSB Baancommissie Twente organiseert het komend seizoen
de Twentse Recreanten Baancompetitie op de ijsbaan Twente in Enschede.
De wedstrijden staan open voor recreanten (trainingskaarthouders zonder licentie). Voor de
recreanten geldt, dat de deelnemers in het bezit moeten zijn van een trainingskaart voor de
IJsbaan Twente.

Actuele informatie is steeds te vinden op: http://www.bctwente.nl/twentse-recreanten-
baancompetitie-marathon/.

Wedstrijdkalender en programma
1. Zaterdag 10 november 2018, voorafgaand aan de Leisureworld Regio Oost competitie.
a. Beginners heren & dames, aanvang 18.35 u, 15 ronden.
b. Gevorderden heren & dames aanvang 18.50 u, 25 ronden.
2. Zaterdag 22 december
a. Beginners heren & dames, 15 ronden, aanvang 21.30 u.
b. Gevorderen heren & dames, 25 ronden aanvang 21.45 u.
3. Zaterdag 12 januari 2018, voorafgaand aan de Leisureworld Regio Oost competitie.
a. Beginners heren & dames, aanvang 18.35 u, 15 ronden.
b. Gevorderden heren & dames aanvang 18.50 u, 25 ronden.

Inschrijving

Inschrijving dient te gebeuren per mail aan marathon@bctwente.nl o.v.v. volledige naam, lid-
nummer zoals vermeld op de trainingskaart en de categorie waarin je gaat rijden.

1 x inschrijven is voldoende.
De inschrijfkosten zijn € 3,- voor alle categorieën per wedstrijd. Te betalen bij het tekenen
van de presentielijst en/of bij het afhalen van je beennummer. Afhalen van je beennummer
doe je op de dag van de wedstrijd bij het inschrijfbureau tot een half uur voor de aanvang
van de betreffende categorie.
Het tekenen van de presentielijst is mogelijk tot een half uur voor aanvang van de
wedstrijden bij het inschrijfbureau. U dient uw trainingskaart te laten zien.
Wedstrijdreglement
Alle wedstrijden worden verreden volgens de KNSB Nationale Wedstrijdreglementen.
Voor de wedstrijden ‘zonder licentie’ is door de KNSB een uitzondering verleend.
Voor meer informatie over het wedstrijdreglement klik hier.
De hoofdscheidsrechter heeft de bevoegdheid om bij te kort aan deelname categorieën
samen te voegen.
Wedstrijdpunten
De eerste 20 rijders uit het dagklassement ontvangen punten.
De puntenverdeling is als volgt:
 1
e plaats 25,1 punt
 2
e plaats 21 punt

BC Twente, Marathon Pagina 2 van 2 publicatie 01 november 2018
 3
e plaats 18 punt
 4
e plaats 17 punt

Iedere volgende aankomende rijder(rijdster) krijgt steeds één punt minder tot nummer
20, 1 punt. Uitloopronden worden gehonoreerd met 5 punten per ronde.
Bij gecombineerde starts wordt de uitslag per categorie berekend. Punten worden
conform bovengenoemde puntentelling toegekend aan de eerste 20 rijders uit de
daguitslag.
Nb. Staakt men de wedstrijd, dan is men verplicht zich af te melden bij de jury.
Uitsluitend protesten die binnen 15 minuten na de voorlopige uitslag zijn ingediend,
worden in behandeling genomen.
Eindklassement
Dit klassement is gebaseerd op het totaal aantal punten zoals toegekend in de
wedstrijduitslagen per dag: punten van de volgorde van aankomst van de wedstrijd plus
de punten die zijn vergaard in uitloopronden.
Voor het eindklassement tellen de resultaten van alle wedstrijden mee. Bij gelijke stand
in het eindklassement geeft de volgorde van aankomst in de finalewedstrijd de doorslag.
Om in het eindklassement te worden opgenomen is deelname aan de finale op 14
januari 2018 verplicht.
Beennummers
Bij alle wedstrijden moeten de deelnemers beennummers van de wedstrijdorganisatie
dragen. Rijders waarvan de beennummers op het rechterbovenbeen niet goed zijn
bevestigd, komen niet in de uitslag.
Nb. Het beennummer mag niet overdwars worden opgespeld.
De beennummers worden bij het tekenen van de presentielijst door de organisatie
verstrekt tegen onderpand van een licentie, baankaart of identiteitskaart.
Beennummers blijven eigendom van de TC Marathon Twente.
Veiligheid
Deelnemers aan de wedstrijden dienen ter wille van de veiligheid te dragen:
- Handbescherming, scheenbescherming en enkelbescherming; ter wille van de veiligheid,
wordt geadviseerd deze attributen aan te schaffen van snijbestendige kwaliteit.
- Kleding met lange mouwen en broekspijpen, er mag bij armen en benen geen blote
huid zichtbaar zijn.
- Een goed passende valhelm. Een gecertificeerde valhelm (ATSM standaard
shortrack) wordt sterk aanbevolen.
De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een
straal van minimaal 1 cm.

Namens de afdeling marathon van de BC Twente wensen wij jullie veel succes en sportieve
wedstrijden toe.

Loginstatus

Zoek in site:

Clubagenda

-- Geen vermeldingen --

Nieuws

07-05-2019

zomerseizoen 2019

Lees meer...


Ogenblik a.u.b. ...