Algemene leden vergadering

Algemene ledenvergadering

Eénmaal per jaar wordt een algemene leden vergadering gehouden. De vergadering is meestal in de maand september. Elk lid wordt hiervoor uitgenodigd.

De belangrijkste punten die aan de orde komen zijn:

  • Verslag kascommissie
  • Financieel verslag vorige seizoen
  • Begroting komende seizoen
  • Verkiezing kascontrolecommissie
  • Verslag activiteitencommissie
  • Verslag technische commissie

De kascommissie controleert jaarlijks de boekhouding. De commissie bestaat uit 2 personen en een reserve. Jaarlijks is er is er één nieuw lid nodig.

Van de ALV is een verslag, dit verslag is op te vragen bij secretariaat@sije.nl. 

Loginstatus

Zoek in site:

Clubagenda
BegindatumAanvangNaam
28-07-2017 zomerstop
16-09-201716:00Rutbeek rondrit + barbecue
30-09-2017 1e ijstraining seizoen 2017 2018

Nieuws

04-07-2017

zomerijs

Lees meer...

20-06-2017

Verplaatsing droogtraining a.s. donderdag 22 juni

Lees meer...

13-04-2017

Planning zomerseizoen 2017

Lees meer...


Ogenblik a.u.b. ...